"Kind, jij bent helemaal goed zoals je bent en wat je voelt dat klopt"                         
Het begin van een gezonde, liefdevolle en wederkerige relatie met kinderen

We kennen allemaal de uitspraak dat een kind spiegelt. Come True is door Diana Kraan opgericht om dit gegeven toe te lichten en praktische handvatten te bieden om de verbinding tussen het kind en de ouder te verstevigen, te herstellen en te verhelderen.

Voor het gegeven dat kinderen spiegelen zijn verschillende manieren van uitleg mogelijk. Voor Come True heeft het gedag van kinderen alles en alleen te maken met een uiting van liefde.

 

Voor kinderen is aanvoelen wat er speelt in de meeste situaties vanzelfsprekender dan voor ons. Een groot deel van alle communicatie verloopt via energetische signalen. Kinderen zijn op zoek naar verbinding op deze frequenties. "Wat er speelt" spiegelt altijd door en wordt door het kind ontvangen. Kinderen 'lezen' deze berichten en geven er een directe reactie op. Het door de ouder uitgezonden signaal wordt door het kind vertaald (gespiegeld) in gedrag.


Volwassenen kunnen zich soms gedeeltelijk onbewust zijn van hun eigen afgegeven signalen en van de oorsprong van deze signalen (gedachtes, gevoelens, emoties). Er kunnen b.v. spanningen zijn ontstaan in verband met verwachtingen, verdriet, boosheid of angst die met geheel andere situaties te maken hebben dan met het huidige moment. Het is nog niet altijd zo gemakkelijk om gevoelens en of emoties te herkennen en te verwoorden. Soms lijkt het dan gemakkelijker of beter om ze te verbergen en/of te ontkennen. Wanneer een kind dit vervolgens toch zichtbaar maakt, kan dat voor ons (zeer) onwenselijk lijken.

Het vergt dan ook moed om de uitnodiging tot zelfreflectie aan te gaan en datgene wat een kind doorspiegeld dankbaar te erkennen als hulp. Wanneer we hier een start mee maken, hoe klein dan ook, volgt er een omslag in de relatie. Er is dan niet alleen sprake van contact, er ontstaat verbinding op basis van gelijkwaardigheid.

Come True organiseert met regelmaat workshops voor ouders van kinderen van alle leeftijden met of zonder label.

Voor data, locaties en kosten kunt u kijken bij de workshops.

Ook is er ruimte voor persoonlijk proceswerk.

 

De boeken van Alice Miller. o.a. Het drama van het begaafde kind

What baby┬┤s want  https://www.youtube.com/watch?v=ipjp9dC3tjo 

Brene Brown, De kracht van kwestbaaarheid http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability#t-103288

De boeken van Marja de Vries,  Samenlevingen in balans en De hele olifant

Het boek van Johannes B. Schmidt, Inner Navigation